בואו להשפיע עוד היום

"מגזין זמן אמת" הוא אתר תקשורת שהוקם כדי לספק את מה שחסר כל כך במדיה – עיתונות אחרת, מעמיקה, המייצרת תוכן איכותי, שכולל תחקירים, סקירות ומאמרי עומק, ופועלת מתוך תחושת שליחות וללא אינטרסים מסחריים או פוליטיים, בתמיכת הציבור הרחב.

לתמיכה או הוראת קבע

ישראל תתבקש בקרוב להצטרף לאמנה שנועדה לאפשר ל-WHO שלטון גלובלי במקרה של מגיפה. בוועדת הבריאות לא שמעו על כך

| 9378 צפיות
| 9378 צפיות

אמנת החירום נועדה לאפשר לארגון הבריאות העולמי לתפוס פיקוד וליישם מדיניות גלובלית במקרה של מגיפה, והיא צפויה לעלות לדיון בשבוע הבא, בהשתתפות נציגים ישראלים. למרות זאת, מתברר שבוועדת הבריאות לא שמעו על כך. עמדת משרד הבריאות, הממשלה והכנסת לא פורסמה עד כה לציבור הרחב

בימים הקרובים תתבקש מדינת ישראל להצטרף לאמנה חדשה שיזם האו"ם באמצעות ארגון העולמי, שנועדה לאפשר לארגון הבריאות העולמי לתפוס פיקוד וליישם מדיניות גלובלית שתיקבע על ידו במקרה של מגיפה עולמית או חשש למגיפה. אמנת החירום מהווה עדכון לתקנות הבריאות הבינלאומית (2005), וצפויה לעלות לדיון ו\או להצבעה בכינוס של הארגון בין התאריכים 22-28 במאי 2022. במידה שתאושר, היא תחייב את כל המדינות החתומות עליה, ותהפוך למעשה את ארגון הבריאות העולמי לגוף החזק ביותר בעולם. זאת, מאחר שהוא יהיה הגורם הבלעדי שיחליט מתי להכריז על מגיפה או מצב חירום, והוא זה שיחליט על הצעדים הנחוצים להתמודדות, מעבר לכל ממשלה מקומית, וגם על הסנקציות שיינקטו נגד מדינות שלא יצייתו לדרישות.

אלא שמתברר שלמרות שמדובר במהלך כה קריטי, ושנציגים ישראלים אמורים להשתתף בדיון, בוועדת הבריאות של הכנסת לא שמעו כלל על האמנה ואינם מכירים את תכליתה, את מועד חתימתה ואת השלכותיה. גם עמדת משרד הבריאות, הממשלה והכנסת איננה מפורסמת לציבור הרחב.

עו"ד יוסי ביטון נפגש השבוע עם יו"ר ועדת הבריאות עידית סילמן, והעביר לה פנייה דחופה מטעם החזית המקצועית לאתיקה בישראל, ובה קריאה לקיים מפגש דחוף ודיון פומבי על ההחלטה בשיתוף הציבור וגורמי מקצוע רלוונטיים, בטרם החתימה על האמנה. "לחתימה על האמנה עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת, עד כדי כך שהיא תוביל לאובדן סוברניות מקומית", אומר עו"ד ביטון. "ניתן ללמוד על כך מטיוטת ההצעה של ארצות הברית לאמנה, שבה מוצע לעדכן את פרק תגובת המדינות, שקובע כי במידה שמדינה תסרב לקבל סיוע חיצוני, היא תיאלץ לספק לארגון הבריאות העולמי בתוך 48 שעות נימוק לדחייה, שאותו ישתף הארגון עם המדינות האחרות. יתירה מכך, בנוסף מוצע אף לאפשר כניסה של גורמי חוץ לשטחיה של המדינה החתומה על האמנה, כאשר שוב, במקרה של סירוב, המדינה תחויב לספק נימוק למניעת הגישה".

יתר על כן, במסגרת האמנה, המדינות החברות בה אף אמורות להקים "ועדת ציות". על פי טיוטת האמנה (פרק ד' סעיף 53), "המדינות החברות יקימו ועדת ציות שתהיה אחראית על: (א) התחשבות במידע שהוגש לה על ידי ארגון הבריאות העולמי והמדינות החברות הקשורות לעמידה בהתחייבויות לפי תקנות אלה; (ב) ניטור, ייעוץ ו/או הקלה על סיוע בנושאים הקשורים לעמידה במטרה לסייע למדינות שהן צדדים לעמוד בהתחייבויות לפי תקנות אלה; (ג) קידום ציות על ידי התייחסות לחששות שהעלו מדינות שהן צדדים לגבי יישום ועמידה בחובות לפי תקנות אלה.
"מהסעיפים האלה עולה למעשה דרישה לחסות תחת מדיניות כפייה", אומר עו"ד ביטון. "לכאורה מדובר בכפייה רכה, אך הדרישה להקמת ועדת ציות והאמצעים הנתונות בידיה, למעקב ולאכיפת הציות לתקנות הבריאות שהארגון יהיה זה שיקבע, ברורה מאוד".

 

המגיפה שמעולם לא הייתה

ארגון הבריאות העולמי (The world Health Organization) נוסד ב-7 באפריל 1948, כגוף מדיניות הבריאות של האו"ם, וקיבל את המשימה "לכוון ולתאם את התגובה העולמית למצבי חירום בריאותיים". במהלך משבר הקורונה, הביעו רבים חשש שמשימתו של הארגון נפגעה ללא תקנה בשל הסתמכותו 'הרוחנית' על המדיניות הסינית, ומכך שהיה איטי לקרוא לחקירה מקיפה על מקורות הנגיף. זאת, לצד דברי השבח להחלת הסגרים בווהאן בתחילת 2020, אשר הפכו בתוך זמן קצר למדיניות כלל עולמית.

במכתב מינואר 2020 בירך ארגון הבריאות העולמי את סין וקרא למפלגה הקומוניסטית בסין, Chinese Communist Party (CCP), להגביר את אמצעי בריאות הציבור לבלימת ההתפרצות הנוכחית". מנהל ארגון הבריאות העולמי ד"ר תאודרוס אדהנום גברה-יסוס, הדגיש את השבחים בצייצו בחשבון הטוויטר של הארגון: "במובנים רבים, סין למעשה קובעת סטנדרט חדש של תגובת להתפרצות מגפות. "הדאגה הגדולה ביותר שלנו היא הפוטנציאל של הנגיף להתפשט למדינות עם מערכות בריאות חלשות יותר, שאינן מוכנות להתמודד עם הניגף – קוביד-19".

"קשה להמעיט בסיכון הטמון באמנה, ובהנחלת רוחות ההשתלטות בידי מעטים", אומר עו"ד ביטון. "זאת, בפרט לאור העובדה שהארגון בבסיסו נסמך על תרומות ממדינות החברות בארגון וממיטיבים פרטיים. תקציבו של הארגון לשנים 2020–2021 עומד על 4.84 מיליארד דולר, כאשר מבין המיטיבים המרכזיים נמנות הקרן של ביל גייטס וברית החיסונים GAVI מיסודה של הקרן, המממנות יחדיו כ- 19% מתקציב הארגון – יותר מממשלת ארצות הברית המהווה כ- 15% מסך התרומות".

לאורך ההיסטוריה, ארגון הבריאות העולמי זכה לביקורת ואף לתביעות נוכח הכשלים הרבים וההתמודדויות הלקויות בבמהלך מגיפות ומשברים. האחרונה שבהן הייתה מגיפת שפעת החזירים שהוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי ב-2009 – הכרזה שהוגדרה בהמשך כ"חרחור הפחדה במרחב הציבורי". המגיפה עצמה כונתה "המגיפה שמעולם לא הייתה".

לאור כל זאת, מבקש עו"ד ביטון בשם החזית לאתיקה מקצועית בישראל מח"כ סילמן לקיים דיון דחוף הפתוח לציבור אודות האמנה, משמעותה והשלכותיה, וכן לפרסם גילוי דעת, ואת עמדת ועדת הבריאות כלפי גורמי הכנסת, הממשלה ומשרד הבריאות, לדאוג לפרסום ציבורי ותקשורתי של הנושא, ולפעול לקבלת תגובה ו/או את עמדתה הרשמית של הממשלה ביחס להצטרפות לאמנה.

"אמנת חירום בעלת סמכויות כה רחבות מעלה אפוא חשש ממשי לסיכון משמעותי לריבונותה, לביטחונה ולקיומה הסוברני של מדינת ישראל", מזהיר עו"ד ביטון. "כניסתה של מדינת ישראל לאמנת מגיפה כביכול עוד בטרם נדונו ו\או נבחנו דרכי התנהלותו של הארגון בשנות מגיפת הקורונה ובכלל דברים נדונו ונבחנו דרכי התמודדותנו שלנו, תהיה בגדר חריגה מזכות הציבור למודעות, לדעה, לשיתוף, להסתכנות מרצון, והיא מהווה איום ישיר, וייתכן כי בלתי הפיך, על העצמאות של מדינת ישראל ועל ריבונותה ויכולתה להתמודד באופן עצמאי עם מצבי חירום ולקבוע את האמצעים להתמודדות עימם – בריאותיים, ביטחוניים וסביבתיים. עלינו להכיר ולהבין השלכות של חתימה בלתי מבוקרת על אמנת מגיפה כדנן ולוודא כי התהליך ייעצר ו\או יועבר לדיון ציבורי מקדים ו\או יועבר לדיון והחלטת הכנסת ולכל הקשורים בדבר – בין במישרין ובין בעקיפין".

* ניתוח ההצעה של ארצות הברית נעשתה על ידי החזית המקצועית לאתיקה

מכתב הפנייה של החזית המקצועית לאתיקה לח"כ סילמן.


בואו להשפיע עוד היום

"מגזין זמן אמת" הוא אתר תקשורת שהוקם כדי לספק את מה שחסר כל כך במדיה – עיתונות אחרת, מעמיקה, המייצרת תוכן איכותי, שכולל תחקירים, סקירות ומאמרי עומק, ופועלת מתוך תחושת שליחות וללא אינטרסים מסחריים או פוליטיים, בתמיכת הציבור הרחב.

לתמיכה או הוראת קבע

תגובות לכתבה זו יועברו לאישור לפני פרסום. אנא השתמשו בשפה מכבדת ואם מצאתם טעות, אנא צרפו נימוק ענייני וקישור למקור הטענה.

5000 תוים נשארו


רות לוין
למה להציף
לא ברור מהכתבה מה דינה של מדינה אשר לא משתפת פעולה עם ארגון הבריאות העולמי ולא חותמת על האמנה. יש סנקציות נגדה? לא ברורלי למה בכלל להציף את הנושא ולמשוך את תשומת ליבה של השרה סילמן בעוד שבמקרה הזה עדיף שלא תשים לב ולא יעשו שום צעדים שיגבילו את האוטונומיה של המדינה בנושאי בריאות
0
יגאל
אל תהיו כאבותינו הסטלנים באירופה
ישעיהו י, ג
וּמַֽה־תַּעֲשׂוּ֙ לְי֣וֹם פְּקֻדָּ֔ה וּלְשׁוֹאָ֖ה מִמֶּרְחָ֣ק תָּב֑וֹא עַל־מִי֙ תָּנ֣וּסוּ לְעֶזְרָ֔ה וְאָ֥נָה תַעַזְב֖וּ כְּבוֹדְכֶֽם׃
ישעיהו מז, יא
וּבָ֧א עָלַ֣יִךְ רָעָ֗ה לֹ֤א תֵדְעִי֙ שַׁחְרָ֔הּ וְתִפֹּ֤ל עָלַ֨יִךְ֙ הֹוָ֔ה לֹ֥א תוּכְלִ֖י כַּפְּרָ֑הּ וְתָבֹ֨א עָלַ֧יִךְ פִּתְאֹ֛ם שׁוֹאָ֖ה לֹ֥א תֵדָֽעִי׃

2
אג'נדה 2030
אג'נדה 2030 של האו"ם
הכל תוכנית מדוקדקת לשליטה דיגיטלית בחיי האזרחים ולהפיכתם לעבדים ונתינים לאליטה השלטת...
התעוררו , מהר מהר מהר !!!
זאת לקונספירציה , זאת אינפורמציה עובדתית !!!

2
דורון
הכצעקתה? ככל הנראה ממש לא.
אני מצרף קישורים לשתי סקירות:
https://www.aap.com.au/factcheck/claims-of-a-who-globalist-takeover-are-out-of-this-world/

-2
זיו
מאמר תמים ומסוכן, וממומן
כך בדיוק שיטת הסלאמי עובדת. תמים לחשוב שיבואו בהצעה להעביר את מלוא הסמכות פלוס זרוע אכיפה. הסמכויות יעלו לדיון אחת אחת בעתיד, אחרי חילוף קדנציה, כשניתן יהיה לשפוט את התנהלותו הכושלת של משרד הבריאות הקודם.
מעבר לכך, ארגוני FACT CHECKING הם רשת גלובאלית מושקעת בסכומי עתק, שמשלמת משכורות יפות ולא מעסיקה עובדים שהאג'נדה שלהם לא תואמת. במקרה הטוב, המאמר הוא דעתו האישית של התחקירן.

-1
אחד שחושב
לא הגיוני
אם אכן הדברים שכתובים כאן נכונים ידוע הן מודחקים ולא מושמעים באף במה ובאף כתבה???
1
זיו
אכן לא הגיוני
ידיעה על העניין נשלחה לכתבים ב-YNET, משרד הבריאות, שרים בממשלה ומה לא. או שהם לא ידעו וגם אחרי שכן הם לא פעלו בנושא חוץ מיברקן, או שלא עניין אותם, או שדחו את זה כמידע לא אמין שמגיע מקונספירטור.
אם וכאשר זה יופיע במדיה, זה יופיע ככתבה ממומנת שדוחה את הבעייתיות שבעניין בטענה שלארגון הבריאות העולמי אין סמכות אכיפה לפי האמנה - מה שבערך נכון אבל רק לכרגע - וזה ישתנה מאד בקרוב.

0
אחד שחושב
לא הגיוני
אם אכן הדברים כאן נכונים איך כן הוא ישנם נאמרים בשום מקום תחת שום במה והכל בהחבא.... ואף אחד לא יודע כלום...,???
0
אזרח חרד
סמכויות גלובליות??
הקונספירציות קמות לתחייה?
כשאמרו את זה בתחילת הקורונה, אנשים לגלגו, טוויטר ופייסבוק חסמו והשתיקו וכל מי שהעז להגיד מה שהוא חושב נמחק מהמפה.
לאן עוד נגיע?

1
יפתח מעין
נורא
חייבים לעצור בכל מחיר. איך אפשר לעזור?
0

ארגון הבריאות העולמי ומנכ"לו טדרוס נחשפים כמשתפי פעולה עם החמאס, אבל במשרד הבריאות מסתפקים במכתבי מחאה רופסים

| יפה שיר-רז | משפט ואתיקה

מעצרו הבוקר של מנהל ביה"ח שיפא על ידי צה"ל הוא רק קצה הקרחון של מה שהולך ומתברר כשיתוף פעולה של צוות שיפא עם מחבלי החמאס - וחמור מכך, של ארגון הבריאות העולמי עם החמאס. עצומה שנפתחה לאחרונה קוראת למשרד הבריאות להפסיק את שיתופי הפעולה עם הארגון כל עוד שטדרוס בראשו. בינתיים, לא זו בלבד שהמשרד אינו עושה זאת, אלא שאף מינה נציג מטעמו לוועד המנהל ב-WHO 

דו"ח חדש של האו"ם מסווה בתוכו קריאה לביטול הפללה עונשית לפדופילים

הדו"ח קורא לביטול ההפללה של כל צורות "הפעילות המינית", כולל מה שנחשב עד לא מזמן לטאבו  – מהי המשמעות של הכרזה זו, ומדוע היא נעשתה במסווה? חלון אוברטון לפדופיליה כבר פתוח לרווחה

נקודת העיוורון והלא ידוע הלא ידוע: על הרודנות ששם הרחק, וזו השקופה שמתחת לאף

| יעל כרמל | משפט ואתיקה

מה מונע מאנשי מקצוע וממומחים לפסיכולוגיה ולרפואה לראות תופעות של טוטליטריות ורודנות המתרחשות כאן ועכשיו, ולהתעלם מהדמיון הזועק לתופעות שהתרחשו במשטרים אפלים? על הכתם העיוור המנטלי והמאבק על האמת

מדרון חלקלק: המתווה המתהווה של זכויות האדם בישראל

| עו"ד קרן דויטש-דבח | משפט ואתיקה

כיצד מתווה להפגנות שהוצג על ידי מפקד תחנת משטרה מקומית בחיפה בתגובה למחאה מול ביתה של ד"ר אלרעי פרייס, קיבל במחטף מעמד של חובה חוקית באופן העלול לדרוס זכויות המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו? איך קרה שבמדינה דמוקרטית בית המשפט, פעם אחר פעם, לא מנע ממשטרת ישראל לנכס לעצמה סמכויות חקיקה בניגוד לעקרון הפרדת הרשויות?

חקירה ציבורית או ועדות אמת לריפוי הקורונה הפוליטית

| דר' מיכאל מירו | משפט ואתיקה

החלטת הממשלה לאפשר את הסרת המסכות מסמלת את סוף עונת הקורונה. אך למרות הרצון הטבעי לחזור לשגרה, זה הזמן לעצור, לטפל בפצעים החברתיים והפוליטיים, לחשוף את האמת ולבנות חברה מתוקנת שמכירה בכללי הראוי והמוסרי כדי שמה שהיה לא יחזור שוב

תו ירוק בהייטק: אינטל מובילה מדיניות ליברלית, לעומת הקו הנוקשה שאימצה רפאל

| אדם אטיאס | משפט ואתיקה

התחרות על העובדים בשוק ההייטק רותחת, וחברות רבות פתחו במסעות חיזור, שכוללים תנאים והטבות מפליגים. תחום נוסף שיכול להשפיע משמעותית על מאמצי הגיוס הוא מדיניות התו הירוק. בעוד שחברות ממשלתיות אימצו קו נוקשה, אינטל והחברות הפרטיות מובילים הפוכה בתכלית. מי יגייס יותר עובדים?

בואו להשפיע עוד היום

"מגזין זמן אמת" הוא אתר תקשורת שהוקם כדי לספק את מה שחסר כל כך במדיה – עיתונות אחרת, מעמיקה, המייצרת תוכן איכותי, שכולל תחקירים, סקירות ומאמרי עומק, ופועלת מתוך תחושת שליחות וללא אינטרסים מסחריים או פוליטיים, בתמיכת הציבור הרחב.

לתמיכה או הוראת קבע

אולי יעניין אותך גם...